Author: DavidTremain

Ysgol ar gau Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

Annwyl Rieni / Gofalwyr,

Gyda phryderon ynghylch y Coronafirws yn cynyddu, hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am eich cydweithrediad hyd heddiw. Hoffwn eich sicrhau ein bod ni yma yn Nhyle’r Ynn yn dilyn canllawiau a ddarparwyd i Awdurdodau gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Yn dilyn cyfarwyddiadau wrth Lywodraeth Cymru, fydd yr ysgol yn cau erbyn Dydd Gwener 20fed o Fawrth.

Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gwneud paratoadau ar gyfer cau’r ysgol.  Golygir hyn bod y staff yn paratoi pecynnau o waith yn ogystal a thasgiau digidol a fydd yn cael eu rhannu ar HWB a Dojo Dosbarth.  Mae’r manylion mewngofnodi Hwb pob disgybl wedi eu danfon adref.

Os mae eich plentyn eisoes yn absennol o’r ysgol a hoffech gael pecyn gwaith, gallwch ddod i swyddfa’r ysgol i’w casglu. Gofynnwn yn garedig os allwch gysylltu trwy Dojo Dosbarth er mwyn cadarnhau os fyddwch yn dymuno pecyn.  Bydd y pecynnau yn barod erbyn canol dydd Dydd Gwener.  Hoffwn eich hatgoffa, os ydych yn hunan-ynysu, rhaid sicrhau bod aelod arall o’r teulu yn dod i safle’r ysgol er mwyn casglu unrhyw waith.

Gofynnwn yn garedig i chi gysylltu â’r ysgol os oes gennych gwestiwn neu broblem ynghylch y materion yma.

Yn gywir,

C.Humphreys

Pennaeth