Staff yr Ysgol

 

Pennaeth
​​Dirprwy Bennaeth
Ysgrifenyddes

 

Athrawon

Athrawes Meithrin
Athrawes Derbyn
Blwyddyn 1
Blwyddyn 2
Blwyddyn 3

Mrs N Morgan

(llun i ddod)

Blwyddyn 4
Blwyddyn 5 / ALNCO

 

Blwyddyn 6 / Arweinydd Cwricwlwm Newydd

Cynorthwywyr Dosbarth

​Cynorthwy-ydd CPA

Miss B Hawkes

​Blwyddyn 2
​Meithrin / Swyddfa
Derbyn
​Meithrin / ELSA
Meithrin
​Blwyddyn 1
Blwyddyn 4
Ymyrraeth

Chynorthwywyr clwb brecwast ac amser cinio

 
 
 

Gofalwr

Glanhawyr

Miss Maria James
Mrs Jill Jones​​
   

Staff y Gegin

 

Athrawon Peripatetig

Mrs Lisa Maddock – Chwythbrennau​

Mrs Sharon Williams – Llinynnau

Mrs Jayne Thomas – Pres​