Clybiau

 Dydd

Amser – 15.30 – 16.30

Dydd Mawrth  
  •   Rugby/Pêl-droed a Phêl-rwyd
Dydd Mawrth
  • Clwb Urdd (£1)
Dydd Mercher
  • Celf a Chrefft 
Dydd Iau
  • Côr

Mae’r clybiau ar gael i blant ym mlynyddoedd 3 – 6.