Cysylltu

Cysylltwch a ni 

Mae yna groeso i chi gysylltu a ni gydag unrhyw ymholiadau.  Fe allwch wneud hyn drwy lythyr, neu e-bost
E-bost – yggtylerynn@npt.school
Cyferiad
Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle’r Ynn
Llansawel Crescent
Llansawel
Port Talbot
SA11 2UN
Tel: 01639 812229