Gwisg Ysgol

Merched Bechgyn
Trowsus/Tiwnic neu Sgert llwyd ​Trowsus llwyd
Crys polo melyn neu Crys gwyn a tei ysgol Crys polo melyn neu Crys gwyn a tei ysgol​
Crys chwys new hwdi glas tywyll yr ysgol ​Crys chwys new hwdi glas tywyll yr ysgol
Ffrog haf Gingham glas
 

Does dim gorfodaeth ar blant i wisgo gwisg ysgol swyddogol, ond fe annogwn hyn er mwyn hybu ymdeimlad o berthyn.

Yn ychwangegol, os dymunir mae cnu glas tywyll a chot glas tywyll ysgol ar gael

Mae’r gwisg ysgol ar gael o unrhyw un o’r lleoliadau isod 

Macron

Abbey Road Industrial Estate,

Neath,

SA10 7DN

01792 321364

Mae ein gwisg hefyd ar gael arlein wrth Tesco, dilynwch y linc isod:

http://www.clothingattesco.com/icat/embschoolwear