Dyddiadau Tymor Ysgol

2019 / 2020

Gwyliau Banc

  • Dydd Gwener y Groglith, 10 Ebrill 2020
  • Dydd Llun y Pasg, 17 Ebrill 2020
  • Diwrnod Mai, 8 Mai 2020 (Holl ysgolion ar gau)
  • Gwyl Banc y Gwanwyn, 25 Mai 2020

Dyddiadau HMS hydyma

2il o Fedi 2019

4ydd o Hydref 2019

4ydd o Dachwedd 2019

6ed o Ionawr 2020

Dyddiadau Tymor 2019 – 2021