Gwersi Offerynnol

Mae athrawon offerynnol teithiol yn ymweld â’r ysgol yn wythnosol er mwyn darparu gwersi llinynnol, gitâr, pres, chwythbrennau a thelyn.  Gall plant gwneud cais am wersi offerynnol o Flwyddyn 3 ymlaen, a’r athrawon arbenigol sy’n gyfrifol am ddewis y plant i dderbyn gwersi yn ôl canllawiau penodedig.  Os na fydd plentyn yn cael ei ddewis, gall ef/hi ymgeisio eto’r flwyddyn ganlynol.

Fel rheol, gall disgyblion ddysgu chwarae un offeryn yn unig, serch hynny ystyrir ehangu’r ddarpariaeth i ddau offeryn, ond nid mwy,  ar gyfer disgyblion sy’n dalentog iawn yn gerddorol.

 
Dyma’r amserlen am wersi offerynnol:
 

​Offeryn​

​Athrawes​

​ ​Diwrnod

 

 

 

Chwythbrennau

Mrs Lisa Maddock

Dydd Mercher

Pres

Mrs Jayne Thomas

Dydd Gwener

Llinynnau

Mrs Sharon Williams

Dydd Gwener