Llywodraethwyr

Enw
​Categori

 

Mr Owain Glenister Rhiant Llywodraethwr
Mrs Sian Jeremiah Rhiant Llywodraethwr
Mr Lee Saunders Rhiant Llywodraethwr
Mr Nathan Johns ​Rhiant Llywodraethwr / Parent Govenor  / Vice Chairperson 
Mrs Margaret Davies AALl
Mrs Ann George AALl
Mrs Helen Clarke ​AALl
Mr Justyn Knight Cymunedol
Mrs Jen Davies Cymunedol
Ms Jeanette O’Shea Cymunedol
Cllr Sylvia John​ Cymunedol (Awdurdod Is)
Mr Leighton Daniel Cynrychiolydd Staff Addysgu
Miss Betsan Jones Cynrychiolydd Staff Cynorthwyol
Mr Cerith Humphreys Pennaeth
 Mrs Donna Brace Clerc y Llywodraethwyr