Staff yr Ysgol

 

Pennaeth
​​Dirprwy Bennaeth
Ysgrifenyddes

 

Meithrin

Derbyn 1
Derbyn 2
Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

(Miss C Davies – Dydd Gwener)

Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5 / ALNCO

 

Blwyddyn 6 / Arweinydd Cwricwlwm Newydd

Cynorthwywyr Dosbarth

   

​Blwyddyn 1
   
Blwyddyn 3
​Derbyn 2 / ELSA
Meithrin
​Derbyn 1
Meithrin
Blwyddyn 2

Chynorthwywyr Clwb Brecwast

 
 
 

Gofalwr

Glanhawyr

Miss Maria James
Mrs Jill Jones​​
   

Staff y Gegin

 

Athrawon Peripatetig

Mrs Lisa Maddock – Chwythbrennau​

Mrs Sharon Williams – Llinynnau

Mrs Jayne Thomas – Pres​